Select your country

Please select the country you work in

Vanliga frågor - SE - Circular Footwear Alliance
Logga in
Switch country
menu

Vanliga frågor

1. Allmänt

 • Vad är Circular Footwear Alliance?
  CFA är en allians bestående av tillverkare med syfte att skapa ett komplett cirkulärt system för arbets- och säkerhetsskor. Genom gemensam insamling, isärtagning och återvinning av begagnade arbets- och säkerhetsskor återanvänds alla råmaterial.
 • Vilka är initiativtagarna bakom CFA?
  EMMA Safety Footwear, Allshoes Safety Footwear och FBBasic är grundarna bakom CFA. Under 2021 kommer fler tillverkare och partner att ansluta sig till alliansen.
 • Varför är cirkuläritet så viktigt (för arbets- och säkerhetsskor)?
  Vi ser att det börjar bli ont om många råmaterial på en global nivå. Dessutom har produktionen av nya arbets- och säkerhetsskor samt avfallshantering av begagnade skor en negativ effekt på miljön och därmed på klimatet och den biologiska mångfalden. En kretsloppsekonomi säkerställer återanvändning av de återvunna råmaterialen genom förbättrad produktdesign och organisation av råmaterialens återvinning, så som CFA gör. Detta är ett positivt bidrag till miljön.
 • Vilka fördelar har ett medlemskap i CFA för mig som kund?
  Vi tror att kunder i första hand deltar i ett kretsloppssystem om de själva inser betydelsen av hållbarhet och kretsloppsekonomi. I tillägg blir en hållbar och cirkulär anskaffning alltmer förpliktande. CFA hjälper dig att följa även framtida regler och föreskrifter. Dessutom erbjuder CFA dig möjligheten att arbeta på dina egna hållbarhetsmål. Vi hjälper dig att se den positiva effekten du uppnår i ditt företag och gentemot dina kunder. Slutligen gör ett medlemskap i CFA att du kan utöka ditt försprång på marknaden.
 • Vad händer med produkterna jag lämnar ifrån mig?
  De inlämnade skorna lämnas på en central anläggning, där de sorteras och tas isär. Med hjälp av befintliga och nya återvinningstekniker återvinns råmaterial ur de begagnade skornas beståndsdelar. Dessa råmaterial används i nya produkter, bland annat arbets- och säkerhetsskor. CFA och dess medlemmar säkerställer att även nästa fas i användningen är cirkulär.
 • Återvinns alla skomärken som lämnas in?
  Förutom cirkulära skor samlas även icke-cirkulära skor in och tas isär, varefter deras beståndsdelar och råmaterial sorteras och återvinns så långt det är möjligt. Kvaliteten på dessa återvunna material avgör sedan om de – eventuellt efter ett vidare återvinningssteg – kan återanvändas som råmaterial. Vi tar då hänsyn till användbarheten och kostnaden för återvinningen och säkerställer att inga defekta, ohälsosamma eller giftiga material kommer ut i kretsloppet igen. Vi kallar detta för passiv återvinning: Vi försöker så att säga göra det bästa av det. Det innebär att en del av materialen från de inlämnade, icke-cirkulära skorna skickas till en förbränningsanläggning eller används som sekundärt bränsle i en cementugn eller i fjärrvärmeprocesser. På så sätt utnyttjar vi åtminstone energivärdet i dessa material.

Cirkulära skor förses med ett materialintyg och en fysisk märkning för att de ska kunna identifieras i processen. Därmed kan vi också urskilja dem i praktiken.

Och självklart kräver vi att tillverkarna producerar cirkulära arbets- och säkerhetsskor!

 • Varför kan de deltagande märkena inte själva organisera detta?
  För en kvalitativ och lönsam återvinning av råmaterial krävs en tillräcklig storleksordning. Därför gör Allshoes och EMMA gemensam sak i frågan. På marknaden för arbets- och säkerhetsskor är båda tillverkare och konkurrenter, men genom CFA säkerställer de tillsammans en tillräcklig storleksordning för att kunna genomföra kretsloppssystem i praktiken.

2. Drift och investering

 • Jag vill börja med cirkulära arbets- och säkerhetsskor. Vilket är det första steget?
  Här kan du anmäla dig. Vi kontrollerar hur många insamlingsställen du behöver i ditt företag och skickar dig CFA-lådor så att du kan börja samla in begagnade arbets- och säkerhetsskor. Hela processen är extremt enkel och kräver inga större insatser från din sida. Vi vill dock be dig om att investera i cirkulära arbets- och säkerhetsskor. I slutändan handlar det om produkter som är framtagna för kretsloppssystemet CFA erbjuder. Tillsammans hjälps vi åt att steg för steg avskaffa icke-cirkulära arbets- och säkerhetsskor. En cirkulär inköpspolicy är en förutsättning för att bli medlem i CFA, men du behöver naturligtvis inte ändra om allt på en gång. Tillsammans ser vi på vad som är görligt för ditt företag.
 • Hur samlas skorna in?
  Vi använder paketpost. Vi ber dig om att samla de begagnade arbets- och säkerhetsskorna i vår CFA-låda eller CFA-pall. Därefter hämtas skorna av DHL Parcel Services.
 • Vad måste jag göra för att de insamlade skorna ska hämtas upp?
  När din CFA-låda eller CFA-pall är full kontaktar du DHL för hämtning. Du får DHL-etiketter som du fäster på lådan eller pallen. Det är allt. Självklart får du en omfattande handbok av oss så att du kan påbörja insamlingen, och vi står alltid till förfogande på telefon om du har några frågor.
 • Är alla slags skor lämpade för insamling?
  Nej, det får bara vara arbets- och säkerhetsskor. Det vill säga inga sportskor och så vidare. Varje arbets- och säkerhetssko från alla märken (alltså även icke-cirkulära modeller och skor från andra märken än CFA-medlemmarna EMMA och Allshoes) kan lämnas in.
 • Kan jag lämna in andra begagnade produkter?
  Nej, i dagsläget tar CFA bara emot arbets- och säkerhetsskor.
 • Hur hög är min investering för denna tjänst?
  Även om vi strävar efter att våra tjänster i framtiden ska kunna finansieras av värdet på de återvunna råmaterialen, har vi i dag dock kostnader för returlogistiken och återvinningen av arbets- och säkerhetsskor. Du får mer information om tariffer och villkor genom att gå in påwww.CFAlliance.eu, eller genom att skicka ett meddelande till info@CFAalliance.eu.

3. Resultat

 • Vilket inflytande har jag när jag investerar i återvinningsbara produkter och kretsloppssystem från CFA?
  Återvinningsbara produkter och kretsloppssystem säkerställer att råmaterial inte måste plockas isär om och om igen. Globalt sett blir det allt mer ont om råmaterial och därför är återanvändning av dessa ytterst positiv. Ju mindre isärtagning av råmaterial, desto lägre förbrukning av vatten och energi samt lägre utsläpp av växthusgaser. Genom att investera i kretsloppsekonomin bidrar du dessutom till nya sysselsättningsmöjligheter, bland annat genom isärtagning och återvinning av arbets- och säkerhetsskor.
 • Jag vill dela resultaten som jag uppnår genom mitt medlemskap i CFA med mina kunder och kollegor. Går det?
  Ett kretsloppssystem påverkar dina hållbarhetsmål positivt. Vi ger dig på olika sätt inblick i effekterna av detta.

  1. För varje registrerat paket med begagnade arbets- och säkerhetsskor får du en mottagningsbekräftelse som visar effekten du uppnår med detta paket.
  2. Varje år får du en omfattande rapport som informerar om den minskade förbrukningen av energi, vatten och råmaterial såväl som de minskade växthusgasutsläppen.
  3. På vår webbplats informerar vi om den totala positiva effekten som alla CFA-medlemmar uppnår.
 • Vårt företag håller ett öga på vårt bidrag till FN:s hållbarhetsmål. Stöder ni dessa?
  Vi kontrollerar vår framgång genom nyckeltal, som är förknippade med de specifika målen för en hållbar utveckling. Vi koncentrerar oss framför allt på följande fyra mål:

  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Vi förstår det positiva inflytande som varje enskild deltagare och CFA som helhet har genom dessa hållbarhetsmål. På denna sida informerar vi regelbundet om resultat, och de utvärderingsrapporter du som enskild deltagare får är alltid kopplade till hållbarhetsmålen.

4. Produkter och andra framtida partner

 • Jag tillverkar arbets- och säkerhetsskor, kan jag bli medlem i CFA?
  CFA är en öppen allians vars medlemmar tror på ett brett samarbete. Under 2020 tog CFA tillfället i akt att upprätta ett nätverk av insamlingsställen och att samla kunskap och erfarenheter. Detta skedde genom en inbjudan till andra tillverkare och partner, som också har valt vägen med återvinningsbara produkter och kretsloppskoncept. Vill du bli en del av vår inre krets? Det kan du bli. Skriv till info@CFAalliance.eu eller kontakta en av medarbetarna på Allshoes, EMMA eller FBBasic.
 • Jag säljer arbets- och säkerhetsskor, kan jag bli medlem i CFA?
  CFA är i första hand ett samarbete för tillverkare av arbets- och säkerhetsskor, men även som försäljare kan du spela en viktig roll i ett kretsloppssystem. Vi gör det möjligt för affärspartner att erbjuda vårt koncept till sina kunder, antingen direkt eller via oss. Vi bjuder in dig att kontakta oss på info@CFAalliance.eu för att diskutera ett eventuellt samarbete.
 • Jag tillverkar andra typer av produkter och vill erbjuda mina kunder Reverse Logistics. Kan jag bli medlem i CFA?
  I dagsläget tar CFA bara emot arbets- och säkerhetsskor. Om du är intresserad av andra produkter från Reverse Logistics kan vi genom vårt nätverk sätta dig i kontakt med partner som fokuserar på andra produktkategorier. Kontakta oss på info@CFAalliance.eu så kan vi prata mer om detta.