Select your country

Please select the country you work in

Hur fungerar det? - SE - Circular Footwear Alliance
Logga in
menu

Hur fungerar det?

Även om ditt företag inte använder cirkulära skor än, kan du redan nu delta genom att samla så många arbets- och säkerhetsskor som möjligt. En förutsättning är dock att du vid inköp av nya skor väljer cirkulära modeller. På så sätt kan vi ta icke-cirkulära arbets- och säkerhetsskor ur trafik, i synnerhet om fler märken ansluter sig framöver. De inlämnade skorna hämtas för att sedan sorteras och tas isär på en central anläggning. Med hjälp av befintliga och nya återvinningstekniker återvinns råmaterial ur de begagnade skornas beståndsdelar. Dessa råmaterial används i nya produkter, bland annat arbets- och säkerhetsskor.

Så här går det till:

  • Efter din anmälan bildar vi oss en uppfattning över hur många filialer ditt företag har och hur många insamlingsställen som behövs.
  • Du beställer en CFA-låda till varje ställe och får en snygg låda för insamling av arbets- och säkerhetsskor.
  • Varje CFA-låda levereras som standard med en heltäckande service. Det innebär att du praktiskt taget inte behöver tänka på den alls. Så fort CFA-lådan är full hämtas de insamlade skorna av DHL Parcel Services (paketpost).
  • Impact Dashboards (per försändelse och per år) ger dig en inblick i ditt positiva bidrag till FN:s hållbarhetsmål.
  • Efter din anmälan bildar vi oss en uppfattning över hur många filialer ditt företag har och hur många insamlingsställen som behövs.
  • Du beställer en CFA-låda till varje ställe och får en snygg låda för insamling av arbets- och säkerhetsskor.
  • Varje CFA-låda levereras som standard med en heltäckande service. Det innebär att du praktiskt taget inte behöver tänka på den alls. Så fort CFA-lådan är full hämtas de insamlade skorna av DHL Parcel Services (paketpost).
  • Impact Dashboards (per försändelse och per år) ger dig en inblick i ditt positiva bidrag till FN:s hållbarhetsmål.