Select your country

Please select the country you work in

Bli en partner - SE - Circular Footwear Alliance
Logga in
Switch country
menu

Bli medlem i alliansen och en del av kretsloppsekonomin

I en kretsloppsekonomi går inga fler råmaterial förlorade. Alla produkter är utformade så att komponenterna eller råmaterialen de består av kan återanvändas i liknande eller varierande produkter. Kvalitet och värde bevaras samtidigt som inget mer avfall uppstår automatiskt. För arbets- och säkerhetsskor närmar sig nu denna framtid allt mer.

En allians mot slöseri och för hållbarhet.

För att uppnå ett bra resultat måste vi skapa en skapa en storleksordning. Därför har EMMA Safety Footwear, Allshoes Safety Footwear och FBBasic slagit sig ihop.

Circular Footwear Alliance (CFA) är ett unikt samarbete. I synnerhet som EMMA Safety Footwear och Allshoes Safety Footwear konkurrerar på marknaden! Genom CFA gör de gemensam sak för att uppnå ett högre mål: en hållbar framtid och ett kretsloppssystem för arbets- och säkerhetsskor.

En gemensam storleksordning

För att ett kretsloppssystem ska fungera i praktiken krävs en tillräcklig storleksordning. I och med att EMMA och Allshoes förenar sina krafter kan de återvinna så många råmaterial som möjligt och uppnå ett riktigt positivt resultat. Inom CFA samarbetar EMMA och Allshoes med Urban-Mining-specialisten FBBasic för att organisera optimal identifiering, returlogistik, isärtagning och återvinning av materialen.

Varför en allians?

Inom Circular Footwear Alliance står utbyte av kunskap och resurser i fokus. En allians är därför en praktisk form av samarbete eftersom alla dess medlemmar har samma mål. Dessutom är det enkelt för nya medlemmar att delta i samarbetet, vilket också är avsikten. Circular Footwear Alliance tror på ett brett utformat samarbete. Under 2020 ville CFA ta tillfället i akt att förbättra verksamheten och samla kunskap och erfarenheter. De bjöd då in andra producenter och partner, som också har valt vägen med återvinningsbara produkter, att bli medlemmar i samarbetet.

Utveckla och vidta åtgärder

Samarbetet är inte bara en utvecklings- och kunskapsplattform, utan en utförande organisation. Fram till 2020 har insamlingsställen ordnats på hundratals företag, som använder eller köper skor från EMMA och Allshoes. Allt från enmansföretag till stora firmor och multinationella koncerner. Målet är att inom några få år samla in två miljoner säkerhetsskor om året och ta isär dessa för återanvändning.